Page 5 - InsideTax Edisi 21st (Capres: Menuju Tax Ratio 16 Persen)
P. 5

INFoRMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN


    Untuk kerjasama dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi:
    Dienda atau Eny, 021 29385758 atau 021 29385759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke:
    marketing.insidetax@dannydarussalam.com

    InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan
    menerima atau meminta imbalan dari narasumber.

    Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
    Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10