Page 5 - InsideTax Edisi 23th (Advance Ruling: Solusi atau Impian?)
P. 5

insidegreetings

                            INFoRMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN

                             Untuk kerjasama dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi:
                  Dienda atau Eny, 021 2938 5758 atau 021 2938 5759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke:
                                       marketing.insidetax@dannydarussalam.com

         InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan
                                    menerima atau meminta imbalan dari narasumber.

                              Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
                 Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10