Page 5 - InsideTax Edisi 25th (Mengenal E-Commerce dan Pajaknya)
P. 5

insidegreetings                            INFoRMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN


                           Untuk kerjasama dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi:
              Dienda atau Eny, 021 2938 5758 atau 021 2938 5759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke:
                                     marketing.insidetax@dannydarussalam.com

           InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak
                            diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.

                           Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
             Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10