Page 4 - InsideTax Edisi 27th (hi-TAXnology)
P. 4

INFoRMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN
                              IKLAN

                  Untuk kerjasama dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi:
                 Dienda atau Eny, 021 29385758 atau 021 29385759 (fax) atau dengan
                           mengirimkan e-mail ke:
                      marketing.insidetax@dannydarussalam.com

                  InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax selalu
                  dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau
                        meminta imbalan dari narasumber.

                  Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
                  Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading,
                         Jakarta Utara, 14240, Indonesia
   1   2   3   4   5   6   7   8   9