Page 5 - InsideTax Edisi 34th (Insentif Tax Holiday)
P. 5

TAX HOLIDAY
                                        INVESTOR
                      TAX HOLIDAY
                                              TAX HOLIDAY
                               TAX HOLIDAY                           INVESTOR
                  TAX HOLIDAY
                                TAX HOLIDAY
                          TAX HOLIDAY                                       INVESTOR

                  INFoRMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN
                             IKLAN

                Untuk kerjasama dan pemasangan iklan Anda dapat menghubungi:
                 Dienda atau Eny, 021 29385758 atau 021 29385759 (fax) atau
                        dengan mengirimkan e-mail ke:

                     marketing.insidetax@dannydarussalam.com

                 InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax
                 selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima
                      atau meminta imbalan dari narasumber.                          Lihat MEDIAPROFILE
                           Lihat MEDIAKIT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10